Julkaisutiedot

Tiedot Saksan liittotasavallan lainsäädännön mukaisesti, § 5 TMG

Maarit Arvola
Friedrichstrasse 12
12205 Berlin
Saksa

Edustaja:
Maarit Arvola

Yhteystiedot:
Puhelinnumero: 00358 400 603 441
Sähköposti: maaritarvola (at) arvotext.com

VAT ID:
VAT ID perustuen Saksan liittotasavallan arvolisäverotusta koskevaan lakiin, §27a Umsatzsteuergesetz: DE303520422

Tietosuojaseloste

Tämä verkkosivusto ei käytä evästeitä, analysointityökaluja tai muita henkilötietoja kerääviä liitännäisiä. Sivustolla ei ole yhteydenottolomaketta tai kommentointimahdollisuutta. Sivuston ylläpitäjä ei kerää sivustolla vierailun aikana henkilötietoja, yleisiä tietoja lukuun ottamatta, eikä rekisteröi niitä mihinkään tarkoitukseen.

Nimi ja osoite

Yleisen tietosuojadirektiivin (GDPR), muiden Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellettavien tietosuojalakien ja muiden tietosuojaan liittyvien säännösten osalta:

Maarit Arvola
Friedrichstr. 12
12205 Berliini
Saksa
Puhelin: 01762620447
Sähköposti: maaritarvola@arvotext.com
Verkkosivusto: www.arvotext.com

Yleisten tietojen kerääminen

Maarit Arvolan verkkosivuilla kerätään yleisiä tietoja ja tietoja, kun rekisteröity tai automaattinen järjestelmä kutsuu verkkosivuja. Nämä yleiset tiedot ja tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Kerättyjä voivat olla (1) käytetyt selaintyypit ja -versiot, (2) käyttöjärjestelmän käyttämät käyttöjärjestelmät, (3) verkkosivut, joista pääsyjärjestelmä saapuu verkkosivustoomme (niin kutsutut viittaajat), (4) (5) Internet-sivuston käyttöpäivä ja -aika, (6) Internet-protokollan osoite (IP-osoite), (7) Internet-palveluntarjoajan käyttöjärjestelmä ja (8) Kaikki muut vastaavat tiedot ja tietoja, joita voidaan käyttää tietotekniikkajärjestelmien hyökkäysten yhteydessä.

Näitä yleisiä tietoja ja tietoja käytettäessä Maarit Arvola ei yhdistä tietoja rekisteröityyn. Pikemminkin näitä tietoja tarvitaan (1) toimittamaan verkkosivuston sisältöä oikein (2) optimoimaan verkkosivustomme sisältöä (3) varmistamaan tietotekniikkajärjestelmien ja verkkosivustojen teknologian toimintakyky ja (4) antaa lainvalvontaviranomaisille tietoja, jotka ovat välttämättömiä verkkorikollisuuden syytetoimien yhteydessä. Siksi Maarit Arvola analysoi anonyymisti kerätyt tiedot ja tiedot tilastollisesti tavoitteena parantaa yrityksen tietosuojaa ja tietoturvaa sekä varmistaa optimaalinen suojaustaso käsiteltäville henkilöille. Palvelinlokitiedostojen anonyymit tiedot tallennetaan erikseen kaikista rekisteröidyn tarjoamista henkilökohtaisista tiedoista.

Henkilökohtaisten tietojen säännöllinen poistaminen ja estäminen

Rekisterinpitäjän on käsiteltävä ja tallennettava rekisteröidyn henkilötietoja vain sen aikaa kuin säilytystarva vaatii, tai niin kauan kuin muu lainsäädäntö sitä vaatii.Jos varastointi ei ole tarkoituksenmukaista, tai jos yhteisön lainsäätäjän tai muun toimivaltaisen lainsäätäjän määräaika on päättynyt, henkilötiedot estetään tai poistetaan rutiininomaisesti lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Käsittelyn oikeusperuste

Tietosuoja-asetuksen 6 artikla I kohta 1 alakohta. Tietosuoja-asetus toimii oikeudellisena perustana sellaisille käsittelytoimille, joille on saatu suostumus. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, johon rekisteröity on osallisena, esimerkiksi silloin, kun käsittelytoimet ovat välttämättömiä tavaroiden toimittamiseksi tai muiden palvelujen tarjoamiseksi, käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Sama pätee myös sellaisiin prosessointitoimiin, jotka ovat välttämättömiä sopimukseen perustuvien toimenpiteiden toteuttamiseksi, esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden tutkimusten osalta. Mikäli yrityksellämme on lakisääteinen velvoite, joka vaatii henkilötietojen käsittelyä, kuten verovelvollisuuden täyttämistä, käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Muut käsittelytoimet voivat perustua tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohtaan. Tätä oikeusperustetta käytetään sellaisiin käsittelytoimiin, jotka eivät kuulu mihinkään edellä mainituista oikeudellisista syistä, jos käsittely on välttämätöntä yhtiömme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen turvaamiseksi, paitsi jos kyse on eduista tai perusoikeuksista ja -vapauksista, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaamista. Tällaiset käsittelytoimet ovat erityisen sallittuja, koska EU:n lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut ne.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).