Käännöksen hinnoittelu perustuu joko lähdetekstin mukaiseen sanahintaan tai sovittuun tuntihintaan. Tarvittaessa myös rivi- tai sivuhinnoittelu on mahdollista. Lisäksi käännöksen hintaan vaikuttavat tekstin vaativuustaso, aikataulu sekä muut mahdolliset tekijät.

Kielentarkastuksen tai oikoluvun hinta määräytyy työn laajuuden eli siihen käytetyn tuntimäärän mukaisesti.

Käännöksen hinnoittelu:

Sanahinta 0,20–0,25 euroa
Tuntiveloitus 50 euroa
Työkohtainen minimiveloitus 50 euroa

Nämä hinnat pätevät työhön, joka käsittää käännöksen ja kääntäjän oman tarkastuksen, toisen kääntäjän tekemän ammattimaisen tarkastuksen sekä yhden tarkastuskierroksen ja viimeistelyn. Käännöksen alkutekstistä poikkeavista muutoksista veloitetaan vähintään minimiveloitus. Kiirelisä (ylityö tai viikonlopputyö) on 50–100 %.

Oikoluvun tai kielentarkistuksen hinnoittelu:

Tuntihinta 40 euroa

Tarkistukseen käytetty aika riippuu tekstin pituudesta ja laadusta. Tekstin pituus määritellään sanamäärän mukaisesti, jolloin laskennallinen sanamäärä sivulla on 280 sanaa. Tarkistusnopeus on noin 5–10 sivua tunnissa tekstistä riippuen.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnössä kannattaa ilmoittaa tekstin sanamäärä, jotta pystyn arvioimaan työn laajuuden. Voit myös lähettää käännettävän tai tarkistettavan tekstin minulle kokonaisuudessaan, jolloin pystyn tekemään Sinulle tarkan hinta-arvion. Yhteystietoni löytyvät täältä.

Laajemmista käännösprojekteista tai muista töistä (esim. termityö) sovitaan erikseen. Vakituisten asiakkaiden tai pitkien projektien kohdalla voidaan hinnoista myös sopia erikseen.