1. Tietosuoja yhdellä silmäyksellä

Yleiset ohjeet

Seuraavat ohjeet antavat yleiskuvan siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, joista sinut voidaan tunnistaa. Tietosuojaa käsittelevät yksityiskohtaiset tiedot löytyvät tietosuojaselosteesta tämän tekstin jälkeen.

Tietojen keruu tällä verkkosivustolla

Kuka vastaa tietojen keruusta tällä verkkosivustolla?

Tämän verkkosivuston tietoja käsittelee verkkosivuston omistaja. Sivuston omistajan yhteystiedot löytyvät tämän verkkosivuston julkaisutiedoista.

Miten tietojasi kerätään?

Tiedonkeruu tapahtuu osittain siten, että sinä luovutat meille tietoja. Tällöin kyse voi olla esim. tiedoista, jotka syötät yhteydenottolomakkeessa.

Tietotekniikkajärjestelmät keräävät muita tietoja automaattisesti tai suostumuksellasi, kun vierailet verkkosivustolla. Näitä tietoja ovat ennen kaikkea tekniset tiedot (esim. internetselain, käyttöjärjestelmä tai sivustovierailun kellonaika). Nämä tiedot kerätään automaattisesti heti, kun siirryt tälle verkkosivustolle.

Mihin tarkoitukseen käytämme tietojasi?

Osa tiedoista kerätään, jotta voimme taata verkkosivustomme virheetön toiminta. Muita tietoja voidaan hyödyntää käyttäjän toiminnan analysoimiseksi.

Mitä oikeuksia sinulla on koskien tietojasi?

Sinulla on oikeus saada milloin tahansa ja maksutta tiedot tallennettujen henkilötietojesi lähteestä, vastaanottajasta ja keruun tarkoituksesta. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia näiden tietojen oikaisua tai poistamista. Jos olet antanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta varten. Sinulla on lisäksi oikeus tietyissä olosuhteissa vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on valitusoikeus valvontaviranomaiselle.

Näistä ja muista tietosuojaa koskevista kysymyksistä saat meiltä tietoa milloin tahansa.

Analyysityökalut ja kolmansien osapuolien työkalut

Vieraillessasi sivustolla voidaan selailukäyttäytymistäsi analysoida tilastollisesti. Tämä tapahtuu ennen kaikkea niin kutsuttuja analyysiohjelmia käyttäen.

Lisätietoja näistä analyysiohjelmista löytyy seuraavasta tietosuojaselosteesta.

2. Isännöinti (hosting)

Isännöimme verkkosivustomme sisältöä seuraavan palveluntarjoajan kanssa:

All-Inkl

Palveluntarjoaja on ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich / René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (jäljempänä All-Inkl). Lisätiedot löytyvät All-Inklin tietosuojakäytännöstä: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

All-Inkl-palvelujen käyttö perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Meillä on oikeutettu etu varmistaa mahdollisimman luotettava verkkosivuston esitystapa. Mikäli vastaavaa suostumusta on pyydetty, tapahtuu käsittely perustuen ainoastaan tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan sekä Saksan televiestintä- ja telemedialain § 25 kohdan 1 mukaisesti, mikäli suostumus käsittää evästeiden tallentamisen ja pääsyn käyttäjän päätelaitteen tietoihin (esim. laitteen sormenjälki) Saksan televiestintä- ja telemedialain mukaisesti. Voit peruuttaa suostumuksen milloin tahansa.

Henkilötietojen käsittely

Sivuston ylläpitäjä on tehnyt sopimuksen henkilötietojen käsittelystä edellä mainitun palvelun käyttöä koskien. Kyseessä on tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus, jolla varmistetaan, että palveluntarjoaja käsittelee verkkosivuston kävijöiden henkilötietoja ainoastaan sivuston ylläpitäjän ohjeiden ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

3. Yleiset ohjeet ja pakolliset tiedot

Tietosuoja

Näiden verkkosivujen omistaja ottaa henkilötietosi erittäin vakavasti. Henkilötietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja lakisääteisiä tietosuojamääräyksiä sekä tätä tietosuojaselostetta vastaavasti.

Sinusta kerätään erilaisia henkilötietoja, kun käytät tätä verkkosivustoa. Henkilötiedot ovat tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa. Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, mitä tietoja keräämme ja mihin tietoja käytetään. Selosteesta käy myös ilmi, miten ja mitä tarkoitusta varten tämä tapahtuu.

Huomaathan, että internetissä tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. sähköpostiviestit) saattaa ilmetä turva-aukkoja. Tietojen aukoton suojaaminen kolmansien osapuolten pääsyä vastaan ei ole mahdollista.

Rekisterinpitäjän tiedot

Tämän verkkosivuston rekisterinpitäjä ja tietojen käsittelijä on:

Maarit Arvola
Friedrichstr. 12
12205 Berliini
Saksa

Puhelin: 0176 26 20 2247 S-posti: maaritarvola@arvotext.com

Rekisterinpitäjä on luonnollinen tai juridinen henkilö, joka päättää yksin tai yhdessä muiden kanssa henkilötietojen (esim. nimi, sähköpostiosoite jne.) käsittelyn tarkoituksista ja menetelmistä.

Säilytysaika

Ellei tässä tietosuojakäytännössä ole mainittu tarkempaa säilytysaikaa, henkilötietojasi säilytetään, kunnes tietojen käsittelyn tarkoitus ei enää täyty. Jos esität perustellun poistopyynnön tai peruutat suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, tietosi poistetaan, ellei sivuston ylläpitäjällä ole muita laillisesti sallittuja syitä henkilötietojesi säilyttämiseen (esim. vero- tai kauppalainsäädännön mukaiset säilytysajat). Jälkimmäisessä tapauksessa tiedot poistetaan, kun nämä syyt eivät enää päde.

Yleistä tietoa tämän verkkosivuston tietojenkäsittelyn oikeusperusteesta

Edellyttäen, että olet antanut suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, perustuu käsittely tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan, mikäli käsitellään erityisiä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdan tietoluokkia. Mikäli annetaan erillinen suostumus henkilötietojen siirtämisen kolmansiin maihin, tapahtuu tietojen käsittely perustuen tietosuoja-asetuksen 49 artiklaan 1 kohtaan a alakohtaan. Jos olet antanut suostumuksesi evästeiden tallentamiseen tai päätelaitteesi tietojen käyttöön (esim. laitteen sormenjäljellä), tietojenkäsittely perustuu lisäksi Saksan televiestintä- ja telemedialain § 25, 1 osioon. Voit peruuttaa suostumuksen milloin tahansa. Mikäli tiedot ovat tarpeellisia sopimuksen täytäntöönpanolle tai esisopimuksellisten toimenpiteiden suorittamiselle, käsitellään tietojasi perustuen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Lisäksi tietojasi käsitellään, mikäli niitä tarvitaan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen perustuen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Tietoja voidaan käsitellä myös oikeutetun edun perustella tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Kulloinkin yksittäistapauksessa sovellettavista oikeusperusteista kerrotaan tämän tietosuojaselosteen seuraavissa osioissa.

Huomautus tietojen siirtämisestä Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin

Käytämme muun muassa Yhdysvalloissa tai muissa kolmansissa maissa sijaitsevien yritysten tarjoamia työkaluja, jotka eivät ole tietosuojalainsäädännön mukaan turvallisia. Jos työkalut ovat aktiivisia, henkilötietojasi voidaan siirtää näihin kolmansiin maihin ja käsitellä siellä. Huomautamme, että näissä maissa ei voida taata EU:n tasoa vastaavaa tietosuojaa. Esimerkiksi yhdysvaltalaiset yritykset ovat velvollisia luovuttamaan henkilötietoja turvallisuusviranomaisille ilman, että rekisteröity voi vastustaa tämä oikeustoimin. Näin ollen ei voida sulkea pois sitä, että Yhdysvaltain viranomaiset (esim. tiedustelupalvelut) käsittelevät, arvioivat ja tallentavat pysyvästi tietojasi yhdysvaltalaisilla palvelimilla valvontatarkoituksessa. Tämän sivun tarjoaja ei voi vaikuttaa näihin käsittelytoimiin.

Henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen peruutus

Monet tietojenkäsittelytoimenpiteet ovat mahdollisia vain nimenomaisella suostumuksellasi. Voit peruuttaa jo antamasi suostumuksen milloin tahansa. Peruutus ei koske ennen peruutusta tapahtuneen tietojenkäsittelyn laillisuutta.

Oikeus vastustaa tietojen keräämistä erityistapauksissa ja suoramarkkinointia vastaan (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

OMASTA ERITYISESTÄ TILANTEESTASI JOHTUEN SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ PERUSTUEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN 6 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTAAN TAI F ALAKOHTAAN. TÄMÄ PÄTEE MYÖS NÄIHIN MÄÄRÄYKSIIN PERUSTUVAAN PROFILOITIIN. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA LÖYTYY TÄSTÄ TIETOSUOJASELOSTEESTA. JOS REKSITERÖITY VASTUSTAA KÄSITTELYÄ, EI REKISTERÖIDYN KYSEISIÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄ ENÄÄ, PAITSI JOS REKISTERINPITÄJÄ PYSTYY OSOITTAMANA PAKOTTAVIA SUOJANARVOISIA SYITÄ KÄSITTELYLLE, JOTKA SYRJÄYTTÄVÄ REKISTERÖIDYN EDUN, OIKEUDEN JA VAPAUDEN; TAI KÄSITTELY ON TARPEELLISTA OIKEUDELLISEN VAATEEN LAATIMISEKSI (TIETOSUOJA-ASETUS 21 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAINEN VASTALAUSE).

MIKÄLI HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN SUORAMARKKINOINTIATARKOITUKSESSA, SINULLA ON OIKEUS KIELTÄÄ MILLOIN TAHANSA KYSEISTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TÄMÄNKALATAISESSA MAINOSTARKOITUKSESSA. TÄMÄ PÄTEE MYÖS PROFILOINTIA SILTÄ OSIN KUIN SE LIITTYY SUORAMAINONTAAN. ESITTÄESSÄSI VASTALAUSEEN HENKILÖTIETOJASI EI ENÄÄ KÄYTETÄ SUORAMAINONTAAN (TIETOSUOJASETUKSEN 21 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAINEN VASTALAUSE).

Valitusoikeus vastaavalle valvontaviranomaiselle

Mikäli tietosuoja-asetusta rikotaan, on rekisteröidyllä oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenmaassa, jossa rekisteröity tavallisesti asuu tai työskentelee tai jossa epäilty rikkomus on tapahtunut. Muutoksenhakuoikeus ei rajoita muiden hallinnollisten tai oikeudellisten muutoksenhakukeinojen käyttöä.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on oikeus vaatia tietoja, joita käsittelemme suostumukseesi tai sopimuksen toimeenpanoon perustuen, joko itsellesi tai kolmannelle osapuolelle koneellisesti luettavassa muodossa. Mikäli vaadit tietojen siirtämistä suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, tapahtuu tämä vain, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Tietojen saanti, poisto ja oikaisu

Sinulla on voimassa olevien lakisääteisten määräysten puitteissa oikeus saada milloin tahansa ja maksuttomasti tietoa tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden lähteestä ja vastaanottajasta sekä tietojen käsittelyn tarkoituksesta ja tarvitt. oikaista tai poistaa nämä tiedot. Näistä ja muista tietosuojaa koskevista kysymyksistä saat milloin tahansa tietoa verkkosivuston ylläpitäjältä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tällöin voit ottaa milloin tahansa tätä yhteyttä verkkosivuston ylläpitäjään. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on olemassa seuraavissa tapauksissa:

  • Mikäli kiistät rekisteröityjen henkilötietojesi paikkansapitävyyden, tarvitsee rekisterinpitäjä yleensä aikaa tarkistaakseen asian. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tarkistamisen ajaksi.
  • Jos henkilötietojesi käsittely on epäasianmukaista, voit vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista poistamisen sijasta.
  • Mikäli verkkosivuston ylläpitäjä ei enää tarvitse henkilötietojasi, mutta hänen on säilytettävä ne oikeudellisten vaateiden esittämiseen, puolustamiseen tai täytäntöönpanoon, on sinulla oikeus vaatia henkilötietojesi poistamisen sijasta niiden rajoittamista.
  • Mikäli olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla, on arvioittava sinun ja verkkosivuston etuja. Niin kauan kuin ei ole selkeyttää siitä, kenen edut painavat enemmän, on sinulla oikeus vaatia henkilötietojesi käsittämisen rajoittamista.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, saa näitä tietoja – riippumatta niiden säilytyksestä – käsitellä vain suostumuksellasi tai oikeudellisten vaateiden toimeenpanemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai suojaaman jonkun muun luonnollisen tai juridisen henkilö oikeuksia, tai Euroopan unionin tai jäsenvaltion yleisten tärkeiden etujen vuoksi.

SSL- tai TLS-salaus

Tämä sivusto käyttää SSL- tai TLS-salausta turvallisuussyistä sekä luottamuksellisten tietojen siirtämistä varten, kuten esim. lähettämiesi tilausten ja tiedustelujen yhteydessä. Salatun yhteyden tunnistat siitä, että selaimen osoiterivin teksti http:// muuttuu muotoon https:// ja selainrivilläsi näkyy lukkosymboli.

Mikäli SSL- tai TLS-salaus on aktivoituna, ei kolmas osapuoli voi lukea tietoja, jotka toimitat meille.

4. Tietojen keruu tällä verkkosivustolla

Evästeet

Verkkosivustot käyttävät osittain niin kutsuttuja evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä datapaketteja jotka eivät vahingoita päätelaitettasi. Ne tallennetaan joko tilapäisesti istunnon ajaksi (istuntoevästeet) tai pysyvästi (pysyvät evästeet) päätelaitteeseesi. Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti vierailusi päätyttyä. Pysyvät evästeet säilyvät päätelaitteellasi, kunnes poistat ne itse tai kunnes verkkoselaimesi poistaa ne automaattisesti.

Evästeet voivat olla peräisin tältä sivustolta (ensimmäisen osapuolen evästeet) tai kolmannen osapuolen yrityksiltä (niin sanotut kolmannen osapuolen evästeet). Kolmannen osapuolen evästeet mahdollistavat tiettyjen kolmannen osapuolen yritysten palveluiden integroinnin verkkosivustoihin (esim. maksupalveluiden käsittelyyn tarkoitetut evästeet).

Evästeillä on erilaisia tehtäviä. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, sillä tietyt verkkosivuston toiminnot eivät toimisi ilman niitä (esim. ostoskoritoiminto tai videoiden näyttäminen). Muita evästeitä voidaan käyttää käyttäjien käyttäytymisen arviointiin tai mainostarkoituksiin.

Evästeet, jotka ovat välttämättömiä sähköisen viestintäprosessin suorittamiseksi, tiettyjen pyytämiesi toimintojen tarjoamiseksi (esim. ostoskoritoimintoa varten) tai verkkosivuston optimoimiseksi (esim. evästeet verkkoyleisön mittaamiseksi) (välttämättömät evästeet), tallennetaan tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, ellei muuta oikeusperustaa ole mainittu. Verkkosivun omistajalla on oikeutettu etu tarvittavien evästeiden tallentamiseen teknisesti virheettömien ja optimoitujen palvelujen tarjoamiseksi. Mikäli vastaavaa suostumusta on pyydetty, tapahtuu käsittely perustuen ainoastaan tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan sekä Saksan televiestintä- ja telemedialain § 25 kohdan 1 mukaisesti, mikäli suostumus käsittää evästeiden tallentamisen ja muiden verrattavissa olevien tunnistusteknologioiden käytön. Suostumus on peruttavissa milloin tahansa.

Voit asettaa selaimesi siten, että saat tiedon evästeiden tallentamisesta ja sallia evästeet vain yksittäistapauksessa, hyväksyä evästeet tietyissä tapauksissa tai estää evästeet yleisesti sekä aktivoida evästeiden automaattinen poisto, kun suljet selaimen. Evästeiden deaktivointi saattaa rajoittaa tämän verkkosivuston toimintaa.

Voit tutustua tällä verkkosivustolla käytettäviin evästeisiin ja palveluihin sivuston tietosuojaselosteessa.

Suostumus ja vaatimustenmukaisuus

Verkkosivusto käyttää Complianzin suostumustekniikkaa saadakseen suostumuksesi tiettyjen evästeiden tallentamiseen päätelaitteellesi tai tiettyjen tekniikoiden käyttöön sekä dokumentoidakseen tämän tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tämän teknologian toimittaja on Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Alankomaat (jäljempänä „Complianz“).

Complianz sijaitsee sivuostan ylläpitäjän palvelimilla, joten yhteyttä Complianzin palveluntarjoajan palvelimiin ei muodosteta. Complianz tallentaa evästeen selaimeesi, jotta se voi kohdistaa antamasi suostumukset tai niiden peruuttamisen. Näin kerättyjä tietoja säilytetään, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, poistat Complianz-evästeen itse tai tietojen säilytyksen tarkoitus ei enää täyty. Tämä ei koske pakollisia lakisääteisiä säilyttämisvelvoitteita.

Complianzia käytetään, jotta evästeiden käyttöön saadaan laissa vaaditut suostumukset. Tämän oikeusperustana on tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta c.

5. Sosiaalinen media

LinkedIn

Tämä verkkosivusto käyttää LinkedIn-verkoston osia. Palvelun tarjoaja on Google Inc., Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti.

Aina, kun avaat tämän sivuston, jolla on LinkedInin elementtejä, luodaan yhteys LinkedInin palvelimiin. LinkedIn saa tiedon siitä, että olet vieraillut tällä verkkosivustolla IP-osoitteesi avulla. Jos napsautat LinkedInin Suosittele-painiketta ja olet kirjautunut LinkedIn-tilillesi, LinkedIn voi yhdistää vierailusi tällä verkkosivustolla sinuun ja käyttäjätiliisi. Tämän verkkosivuston ylläpitäjä huomauttaa, että hän ei saa tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä eikä niiden käytöstä LinkedIn-palvelussa.

Mikäli suostumus (Consent/Einwilligung) on annettu, tapahtuu e.m. palvelun käyttö perustuen tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan 1 kohtaan a alakohtaan ja Saksan televiestintä- ja telemarkkinointilain § 25. Voit peruuttaa suostumuksen milloin tahansa. Mikäli suostumusta ei ole saatu, palvelun käyttö perustuu verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettuun etuun olla mahdollisimman näkyvä sosiaalisessa mediassa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin tapahtuu EU-komission vakiosopimuslausekkeiden nojalla. Lisätietoja löytyy täältä: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Lisätietoja löytyy LinkedIn-osoitteesta: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.